Отпечатък

0 Posted by - 04/02/2018 - Друга поезия
Думите му
се отпечатват на бузата ѝ.
Ръката му
ги следва понякога,
но не за да погали.
Просто да затвърди
любовта му
към нея.
Тя
отдавна не му вярва.
Но не ѝ е останала
дори нейната любов,
за да повярва
в себе си.
И обръща другата буза.

 

 

Кажи си мнението

Loading Facebook Comments ...

No comments

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.