***

0 Posted by - 12/08/2017 - Друга поезия
Колкото и гладък да е животът,
мисълта е ръб,
на който се закачат
онези чувства,
които се опитваш да отхвърлиш.
Накрая
ще изпързаляш само себе си.

Кажи си мнението

No comments

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...