Гневът ми идва винаги късно

0 Posted by - 04/07/2016 - Друга поезия
Гневът ми идва винаги късно.
Справедлив или не, закъснял е.
Онзи гняв, така спешно ми нужен
за спасението ми, все още го няма.
Гневът ми идва винаги късно.
Приемам всичко, за добро или зло.
Не от наивност. Нито страх.
Е моята същност.
На загриженост. Съпричастност. Добро.
Всяка мисъл е първо за другия.
Така съм устроена. Алтруизъм.
Забравям себе си. Страдам от емпатия.
Заразете ме с егоцентризъм!
Уморих се всеки път да умирам…
19.05.2016

Кажи си мнението

No comments

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...