Друг живот/Un’altra vita di Fabrizio Moro

0 Posted by - 26/05/2016 - Преводна

Би ни трябвал друг живот,
за да се спрем на секунда разстояние от грешката
друг живот, за да разбера
какъв е начинът да те предпазя и да те държа надалеч от големите ти страхове,
бих ти избягнал нанагорнища някои, предлагайки ти равнини.
Ако съществуваше някога друг живот,
да се върнем по стъпките си
и да намерим липсващия мир,
един друг живот заедно с теб.
Би ни трябвал друг живот, за да проумеем всяко едно нещо, преди да ни се е изплъзнало от ръцете,
за да те предпазя утре
от лицемерието на света и от присъдите,
от наивностите, които времето превръща в пороци.
Би трябвало друг живот, за да те обичам отново,
свободни от миналото и без да грешим,
за да придобия онази сигурност, която нямам
би трябвало, да, знам, знам, знам
един друг живот,
за да сме по-добри, да започнем отново.
И докато мечтите отминават и мненията се менят
сме още спрели тук, останали на сигурно
и утре може би наистина ще дойде.
Един друг живот,
за да сме по-добри, да започнем отново,
един друг живот, но къде е, къде?
Един друг живот заедно с теб.
UN’ALTRA VITA
Ci vorrebbe un’altra vita
per fermarci ad un secondo di distanza da un errore,
un’altra vita per capire
qual è il modo per difenderti e tenerti più lontana dalle tue grandi paure,
ti eviterei certe salite suggerendoti pianure.
Se fosse mai esistita un’altra vita
per ritornare sui nostri passi e
per ritrovare la pace che non c’è,
un’altra vita insieme a te.
Ci vorrebbe un’altra vita per comprendere ogni cosa prima che sia già passata fra le mani,
per proteggerti domani
dall’ipocrisia del mondo e dai giudizi,
dalle ingenuità che il tempo ha trasformato in vizi.
Ci vorrebbe un’altra vita per amarti nuovamente,
liberarci del passato e non sbagliare niente,
per avere le certezze che non ho,
ci vorrebbe sì lo so, lo so, lo so
Un’altra vita per ritornare sui nostri passi e
per ritrovare la pace che non c’è,
ci vorrebbe sì lo so, lo so, lo so
un’altra vita
per migliorare, ricominciare.
E mentre i sogni passano e le opinioni cambiano,
restiamo ancora qui fermi al sicuro
che poi domani magari davvero arriverà.
Un’altra vita per migliore, ricominciare,
un’altra vita, però dov’è?
Un’altra vita insieme a te.
FABRIZIO MORO

Кажи си мнението

No comments

Leave a reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...