Гърбът ми

0 Posted by - 03/03/2016 - Друга поезия
ГЪРБЪТ МИ е онази част от мен,
която ще ти дам да видиш последна.
Но не защото ще си тръгна.
Ще е като проглеждане.
Той няма маска, не се крие зад думи.
Просто стои, ням носител на същности.
Гордо изправен, прегърбен или
привел рамене от мъка и глупости.
Мой откровен разказвач по безмълвие,
ме оставя без тайни, прозрачен е.
Път към скритите мисли е, стълбище
към ответа за мен какво значиш.

 

Кажи си мнението

Loading Facebook Comments ...

No comments

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.