Настъпва утрото

0 Posted by - 31/08/2015 - Друга поезия
Настъпва утрото, когато се събудиш –
дори и нощ да е, ще видиш светлина.
От извота на мъдростта да се поучиш
как плод дарява душевната ти доброта.

Кажи си мнението

No comments

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...