ГОЛОТАТА НА МИСЛИТЕ

1 Posted by - 16/03/2015 - Друга поезия
С голотата на мислите,
през Голгота на маските,
ще се открием ли чисти
или ще се обесим на кръстове.
Ще разтворим ли храмът
от душа, с литургия
или съвестта с етикет е
на пазарна сергия.
Заради страх от докосване
и приятелска близост,
Любовта ще износваме
до последната низост.
И останали кухи,
с голотата на мислите,
ще бъдем ли чути
или ще потънем в безличие?

 

Кажи си мнението

Loading Facebook Comments ...

No comments

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.