Моето време

0 Posted by - 17/09/2014 - Друга поезия
Не искам да измервам времето,
то е просто понятие,
неуспешно загърбило бремето
на нечие възприятие –
заключено в спомен, отМинало,
залостено по средата,
Настояще и Бъдеще теглят му
оковите на вината.
Моето време безкрайно е –
необятност му е душата,
лишено от предубеждение –
покръстено от свободата.

Кажи си мнението

No comments

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...