Отговор

0 Posted by - 10/06/2016 - Някакви мисли по никое време
Съдбата е щедра. Много иронична, но щедра. И ако ви се струва, че не сте получили достатъчно от нея, е може би защото не сте поискали достатъчно.
Искайте! Искайте повече!
Разширете хоризонтите си, свалете рамките, не заграждайте пространството, разрушете стените – онези, вътрешните.
Позволете си да излезете от стереотипите, в които се намирате по ваше или чуждо желание.
Измъкнете се от неподходящата ви роля.
Направете го!
Сами или с помощта на приятел.
Не отказвайте даровете на Съдбата. В каквато и форма да са.
Приемете ги!
Спокойно и без угризения.
И не се питайте дали ги заслужавате или не. Това не е награда в състезание.
А отговор на нуждите ви.
Отговор на Вас!

Кажи си мнението

Loading Facebook Comments ...

No comments

Leave a reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.